09/06/2021, 17:25 Giang Sơn – Văn Trung

Từ ngày 31/5, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn trong vòng 15 ngày. Đây là quyết định rất khó khăn với thành phố “đầu tàu kinh tế của cả nước”, bởi việc giãn cách có tác động rất lớn tới hoạt động kinh tế của thành phố lẫn đời sống sinh hoạt của người dân. Với chủ trương chấp nhận hi sinh lợi ích trong ngắn hạn để sớm chặn đứng và đẩy lùi dịch bệnh, cả thành phố đã chung sức, chung lòng thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch trong điều kiện giãn cách.