14/04/2021, 21:52

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2021 của đồng bào Khmer Nam Bộ, lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhiều đoàn thăm chúc Têt và tặng quà cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh, các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí người Khmer tiêu biểu trên địa bàn.