07/01/2020, 11:04

Trí tuệ nhân tạo có thể chẩn đoán và xác định được 10 loại ung thư não phổ biến nhất với độ chính xác như các bác sĩ, nhưng với tốc độ nhanh gấp 10 lần. Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã công bố thông tin bất ngờ này.