21/07/2021, 11:14

Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc thế lần thứ 15-MAKS 2021 đã khai mạc tại thủ đô Moskva, Nga hôm qua. Sự kiện kéo dài gần một tuần do Bộ Công Thương Nga và Tập đoàn Nhà nước Rostec đồng tổ chức, thu hút đông đảo doanh nghiệp trong nước, quốc tế và tổ chức nước ngoài tới tham gia.