22/03/2021, 18:07

Ngày 22/3, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ đã phối hợp tổ chức triển lãm với chủ đề “Khi mờ khi tỏ” phản ánh về bạo lực giới và hành vi quấy rối.