13/01/2021, 18:18

Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Trung Quốc ngày 13/1 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này.