13/11/2020, 20:16

Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 13/11 đã đạt được bước tiến lớn trong khám phá đại dương, khi dùng tàu lặn thành công đưa 3 nhà thám hiểm xuống đáy vực Mariana, khe vực sâu nhất thế giới.