20/09/2020, 06:21

Trạng thái bình thường mới đã được thiết lập tại nhiều vùng ở Trung Quốc. Và ngay khi chính phủ nới lỏng nhiều biện pháp giãn cách, các thương hiệu cà phê nước ngoài đã chớp lấy cơ hội đầu tư tại thị trường hơn 1,4 tỷ dân này.