13/11/2020, 11:29

Sau nhiều năm kinh doanh tại Việt Nam, các dịch vụ truyền hình trả tiền qua internet (OTT) của các nền tảng xuyên biên giới như Netflix, Apple TV, Amazon TV,…hiện không chịu sự quản lý và không thực hiện các nghĩa vụ về thuế phí. Một cuộc đua không mấy sòng phẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền ngoại và nội diễn ra mà không cần giấu giếm.