18/10/2020, 06:52

Tuần lễ thời trang Thượng Hải có gần 100 buổi trình diễn lớn nhỏ. Đây là sự kiện thời trang đầu tiên được tổ chức sau nhiều tháng cách ly vì đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc nên được tổ chức dưới hình thức cả online và offline.