07/04/2021, 18:28 Hồ Hằng – Thành Phương

Nhân Ngày Sức khỏe thế giới 2021, ngày 7/4 tại TP.HCM, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Viện Triết học phát triển và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TW phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về sức khỏe và tuổi thọ, với chủ đề “Sức khỏe và tuổi thọ trong nền văn minh nhân loại ngày nay”.