28/03/2020, 02:12

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Phát động chương trình chung tay ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.