08/07/2020, 06:09

Tuyến kênh Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) là tuyến vận tải đường thủy huyết mạch ở Đồng bằng sông Cửu long (từ TP HCM đi Cần Thơ – Cà Mau).