21/04/2021, 14:49

Thực hiện kế hoạch của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch về việc phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch kích cầu du lịch năm 2021.