13/06/2021, 11:13

Bên cạnh xét nghiệm chủ động và tiêm vắc xin..... thì áp dụng công nghệ bắt buộc là một trong ba mũi tấn công đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ ra nhằm nhanh chóng kiểm soát được COVID-19. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng sẽ là lĩnh vực nhận được nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên.