24/11/2020, 06:49

Trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đặc biệt là với những cơn bão mạnh như bão số 9, chính quyền và người dân cần có cách ứng phó như thế nào?