26/08/2020, 21:21 nguyennhinh1906_vnews

Ngày 26/8, cuộc họp tham vấn của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) với các đối tác đối thoại và các đối tác khác đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì cuộc họp trong vai trò Chủ tịch ACCC.