16/06/2021, 11:20

Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, vaccine alzeimer AADvac1 được bệnh nhân dung nạp một cách an toàn và tạo ra phản ứng chống lại một số triệu chứng của bệnh. Đây là loại vaccine đầu tiên trên thế giới được bào chế để bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer đã vượt qua các giai đoạn thử nghiệm trên người.