07/04/2021, 11:20

Ngày 6/4 tại thủ đô Moskva của Nga, Hội đồng các dân tộc Á – Âu đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Quan hệ Ðối tác Á - Âu mở rộng. Vai trò của Việt Nam trong hình thành các sáng kiến chiến lược mới.