20/02/2021, 11:19

Mới đây, tại trụ sở Hiệp hội Doanh nhân Moskva đã diễn ra Hội thảo chủ đề “Triển vọng phát triển của Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) đến năm 2030, trong đó đề cập đến vai trò của Việt Nam trong phát triển không gian Á-Âu”.