17/11/2020, 08:25

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16/11 đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình khu vực Sahel ở Châu Phi và hoạt động của Lực lượng chung chống khủng bố giữa 5 nước khu vực Sahel, gồm Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania và Niger, gọi tắt là G5 Sahel, trong thời gian qua.Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi tất cả các bên cùng nỗ lực, đoàn kết chống khủng bố.