24/07/2020, 13:47

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta (Indonesia), Giám đốc Chương trình nghiên cứu ASEAN thuộc Trung tâm Habibie nhận định: Việt Nam ngày càng trở thành “tấm gương” bao quát những lý tưởng và giá trị mà ASEAN có thể mang lại cho người dân.