10/06/2021, 08:37

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, để kịp thời truy vết, giám sát, quản lý y tế người từ vùng dịch trở về địa bàn, ngày 9/6, tỉnh Vĩnh Long thành lập 9 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 hoạt động 24/24 giờ tại các cửa ngõ ra vào tỉnh.