23/11/2020, 21:18

Chiều 23/11, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Gặp mặt, biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho trẻ em tỉnh Vĩnh Long” nhằm vinh danh các tập thể và cá nhân tiểu biểu trong công tác bảo trợ trẻ em. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tham dự chương trình.