03/05/2021, 21:44

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 8/5 để phòng dịch lây lan.