03/05/2021, 21:48

Trước tình hình dịch COVID 19 có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị mở rộng triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 theo chỉ đạo của Trung ương.