28/02/2021, 17:03

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn mùa vụ phù hợp để thâm canh, luân canh các loại cây rau màu ngắn ngày có giá trị cao… là phương thức mà nhiều năm nay, nông dân trên địa bàn vùng cao huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La đang áp dụng, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương và cải thiện đời sống người dân.