13/01/2021, 18:17

Ngày 13/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra công tác lấy nước đợt một cho vụ đông xuân. Đúng như kế hoạch, sau hai ngày xả, các tỉnh Nam đồng bằng Sông Hồng đã lấy được nước để thau chua rửa mặn những diện tích ven biển.