31/05/2021, 19:02

Xét nghiệm RT-PCR dùng trong chẩn đoán SARS-CoV-2 là một trong những công cụ cơ bản, hiệu quả giúp phát hiện, xác định các ca bệnh, góp phần kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Phương pháp xét nghiệm gộp mẫu đã, đang được áp dụng tại nhiều địa phương là một giải pháp hữu hiệu giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, tiết kiệm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.