25/05/2021, 21:25

Ngày 25/5, tại Nhà văn hóa xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án: "Đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam".