17/09/2020, 13:46

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã ban hành 47 quyết định xử phạt 35 doanh nghiệp và 12 bệnh viện với tổng số tiền hơn 16,3 tỉ đồng   về vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 201