03/12/2020, 13:40

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh, kiểm soát việc nhập cảnh qua biên giới và nguồn thực phẩm nhập khẩu.