Toàn cảnh VNews
Doanh nghiệp chế biến gỗ không mua được gỗ ở địa phương

Doanh nghiệp chế biến gỗ không mua được gỗ ở địa phương

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có đến hơn 240 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, nhiều năm nay, một số doanh nghiệp sản xuất ván dán xuất khẩu tại Bắc Kạn nhưng lại không thể tiếp cận được nguồn nguyên liệu ngay tại địa phương mà phải mua từ các tỉnh khác.
banner