Toàn cảnh VNews
Nhiều sai sót trong khảo sát xây dựng cơ bản tại Bắc Kạn

Nhiều sai sót trong khảo sát xây dựng cơ bản tại Bắc Kạn

Thời gian vừa qua, mặc dù tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng khâu khảo sát, tư vấn-thiết kế nhằm nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn rất nhiều các công trình xây dựng cơ bản có chất lượng khảo sát, tư vấn-thiết kế yếu kém gây khó khăn cho các nhà thầu thi công công trình và làm thất thoát một phần không nhỏ vốn xây dựng cơ bản của nhà nước.