Toàn cảnh VNews
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI

Ngày 30/9, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2020-2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 240 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã tham dự Đại hội.