Toàn cảnh VNews
Lào Cai kiểm tra cơ sở vật chất các trường học vùng cao

Lào Cai kiểm tra cơ sở vật chất các trường học vùng cao

Giai đoạn 2016-2020, Lào Cai đã đầu tư trên 1.600 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học với tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 73,5%; 100% cơ sở giáo dục đã có nhà lớp học kiên cố tại trường chính; cơ bản đủ phòng học để học 2 để học 2 buổi/ngày.