Toàn cảnh VNews
Nhiều nỗi lo khi thực hiện chương trình thay SGK lớp 1

Nhiều nỗi lo khi thực hiện chương trình thay SGK lớp 1

Bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, học sinh lớp 1 sẽ được thiết kế học 2 buổi/ngày và môn Ngoại ngữ, Tin học cũng sẽ trở thành môn học bắt buộc. Để triển khai thành công Chương trình Giáo dục phổ thông mới cần 3 yếu tố để đảm bảo đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu và đủ giáo viên để dạy học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên tại Nghệ An, những yếu tố nói trên để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới vẫn chưa đủ.