Toàn cảnh VNews
Cơ cấu lại nông lâm nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Cơ cấu lại nông lâm nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Ngày 30.9, tại Sơn La, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ giai đoạn 2021- 2025, nhằm tìm giải pháp hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, mang lại hiệu quả cao, hình thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.