Toàn cảnh VNews
Quốc hội giám sát việc đổi mới chương trình SGK

Quốc hội giám sát việc đổi mới chương trình SGK

Tiếp tục các nội dung làm việc tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, ngày 25/9, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020.