Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vẫy chào người dân đang tập thể dục, vui chơi bên Hồ Hoàn Kiếm.Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.

Người dân đang tập thể dục, vui chơi bên Hồ Hoàn Kiếm vẫy chào Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vẫy chào người dân đang tập thể dục, vui chơi bên Hồ Hoàn Kiếm.Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 4.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 5.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 6.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 7.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide có những bước chân nhanh nhẹn khi đi bộ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 8.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vẫy chào người dân đang tập thể dục, vui chơi bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 9.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vẫy chào người dân đang tập thể dục, vui chơi bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 10.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide có những bước chân nhanh nhẹn khi đi bộ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 11.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vẫy chào người dân đang tập thể dục, vui chơi bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 12.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide có thói quen tập thể dục hàng ngày, ông thường dành thời gian để đi bộ mỗi sáng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 13.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 14.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ qua cửa hàng Thủy Tạ trên phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 15.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vẫy chào người dân đang tập thể dục, vui chơi bên Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN