Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 21/7/2021, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh ủy, thành ủy các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

21/07/2021, 20:17
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.