Tổng điều tra kinh tế 2021: Những nội dung đáng lưu ý

Từ 1/3/2021, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Đây là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra quan trọng do ngành thống kê thực hiện.

02/03/2021, 11:43
Tổng điều tra kinh tế 2021: Những nội dung đáng lưu ý - Ảnh 1.