Toàn cảnh VNews
Mô hình đổi mới sáng tạo ở Australia

Mô hình đổi mới sáng tạo ở Australia

Không chỉ nổi tiếng về các ngành nghề truyền thống, bang Nam Australia (Australia) đang nổi lên trong việc phát triển các ngành công nghiệp tương lai với một mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo tiên tiến, hiện đại. Mô hình này đã giúp thúc đẩy sự hình thành và phát triển công nghệ và kỹ năng hiện đại trong doanh nghiệp địa phương, đem lại động lực và diện mạo mới cho nền kinh tế của bang.
banner