Toàn cảnh VNews

37 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn ODA là 0%

14/06/2021, 19:33

Ngày 14/6, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm , và bàn các biện pháp tăng cường giải ngân năm nay.

banner