Toàn cảnh VNews

5 ca F1 ở Tuyên Quang có kết quả âm tính lần 2

04/05/2021, 08:45

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, tính đến 19 giờ ngày 3/5,  5 trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh liên quan đến BN số 2927 và BN số 2928 có kết quả âm tính lần 2.

banner