Toàn cảnh VNews

5 đối tượng nhập cảnh trái phép âm tính với SARS-CoV-2

02/03/2021, 18:08

5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ khuya 24/2, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và sức khỏe hiện ổn định.

banner