Toàn cảnh VNews

70 công dân hoàn thành cách ly y tế tại Hòa Bình

22/10/2020, 13:51

Ngày 22/10, tại Hòa Bình, Bộ chỉ huy quân sự và Sở y tế tỉnh Hòa Bình đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian các ly y tế tập trung cho 70 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về.