Toàn cảnh VNews

71 công dân hoàn thành cách ly y tế tại Hòa Bình

14/01/2021, 18:13

Ngày 14/1, Bộ chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 71 người trong số 80 công dân Việt Nam về từ Pháp, thực hiện cách ly tại đây từ  ngày 3/12/2020.

banner