Toàn cảnh VNews

An toàn chung cư

02/03/2021, 20:08

Nguyên nhân của các vụ trẻ em rơi từ tòa nhà chung cư thời gian qua là do thiết kế các lan can ban công chung cư chưa đảm bảo tiêu chuẩn, do sự bất cẩn của người lớn hay còn vì nguyên nhân nào khác và làm thế nào để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ tại các tòa chung cư?

banner