Toàn cảnh VNews

Anh ghi nhận mức tăng dân số thấp kỷ lục

17/04/2021, 10:10

Hôm qua, Văn phòng Thống kê quốc gia của Anh đã công bố số liệu dân số trong khoảng thời gian từ giữa năm 2019 đến giữa năm 2020, trong đó chứng kiến mức tăng dân số hàng năm thấp nhất trong gần 20 năm qua tại nước này.

banner