Toàn cảnh VNews

Ảnh hưởng của mưa lũ đến cung cấp điện

14/10/2020, 22:16

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông tin cập nhật về ảnh hưởng của mưa lũ đến cung cấp điện và vận hành các hồ thủy điện chiều ngày 14/10